jueves, 9 de abril de 2009

LA LLIGA ANTICACIQUIL EN LA PREMSA DE 1916-1917

En aquesta tercera entrega sobre la premsa històrica al Poble Nou de Benitatxell faig un seguiment dels fets que ocorregueren al poble entre 1916 i 1917. La creació de les lligues anticacics baix la tutela de Romualdo Catalá va tindre bastants seguidors al poble. La situació va desembocar en l'embarg de bens, l'actuació de la Guardia Civil i l'empresonament de set veïns del poble.
Com diu el llibre “La premsa a la Marina Alta: 1840-1990.”(T. Ballester. A.Espinós i F. Moreno),“EL PUEBLO ESPAÑOL” era una publicació d'idees anticaciquistes. Encara que el seu director era el xabienc Romualdo Catalá Guarner, la publicació es feia a Madrid. Romualdo va ser responsable directe de la creació de la “Lliga Anticaciquil” de les Marines. Polemitza amb el setmanari “LA REGIÓN” d'Alacant, de caire més liberal, i en especial amb el seu corresponsal a Xàbia, que signava amb el pseudònim de “Ratolí”.

“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 6 (20/02/1916). Titol: “El anticaciquismo en acción”.
El diumenge 13 de febrer de 1916, a les once del matí, es va fer el primer mitin de propaganda anticaciquista a càrrec d' En Romualdo Català. Romualdo va demanar permís per fer el mitin al carrer, però l'alcalde (Francisco Pastor Bolufer) no el va deixar. Davant la negativa del cap de la corporació van acordar fer-lo al camp. Va presidir l'acte el poblero anticaciquista En Gaspar Pastor (alcalde entre 1892-94). Van parlar el Sr. Gutiérrez i l'anomenat Romualdo, i van demanar a la gent que no votara els candidats proposats pel cacic.
Després de l'acte van dinar a casa de Gaspar Pastor i van ser atesos per la seua dona i filles.


“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 35 (05/11/1916). A l'apartat “Ecos de provincias”
Parla del repartiment dels consums, que posa de manifest la dolenta administració municipal. Sembla que els pagaments són arbitraris, i a aquell que no pot pagar, li embarguen els bens i els subhasten.


“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 38 (26/11/1916). Titol: “Benitachell”
Com que no s'han pagat els consums, han embargat màquines de cosir i altres objectes que han portat a Calp. Culpa als cacics del que està passant.


“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 42 (24/12/1916). Titol: “Benitachell”
Segur que les festes de Nadal de 1916 van tindre poc de pacífiques. Ens conta l'article que l'agent recaudador va arribar al poble, escoltat per la Guardia Civil, amb el fi de fer efectiu el cobrament. Les dones es van agrupar i els guàrdies les van separar a culatades amb els Maussers. Alguna de les dones, no sols del poble, sino també de Xàbia, va ixir malparada en els enfrontaments. Els contraris al caciquisme culpen als cacics de posar uns pagaments més elevats als seus enemics polítics, i demanen a les autoritats militars que actuen d'una manera més correcta.


“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 45 (14/01/1917). Titol: “Lo de Benitachell”
Ens parla d'una carta que han rebut del seu amic En Joaquín Ruiz Giménez, ministre de la Gobernació, on diu que els detesos al Poble Nou de Benitatxell havien estat entregats al Capità Jutge insrtructor dels fets per agresions a la Guardia Civil.


“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 57 (08/04/1917). A l'apartat “Ecos de provincias”. Signa “Uno de tantos”.
Conta que els cacics del poble van veure, en l'accident amb la Guardia Civil, la possibilitat de desfer-se de la Junta de la Lliga Anticaciquil. Així anava l'alguacil senyalant els seus domicilis i el cap de la Benemèrita procedia a la seua detenció. Estigueren 6 dies detesos ací i després 45 dies més a Alacant, fins que els soltaren, declarant-los innocents dels fets imputats. El 24 de març de 1917 foren alliberats.
L'article fa una relació d'aquells “màrtirs”: Jerónimo Monfort, Bautista Colomer, Vicente Catalá, Pascual García, Gabriel Beltrán, Sebastián Ferrer y Ramón Saijó?.


“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 59 (22/04/1917). Titol: “Benitachell”. Signa: “Un adorador de la verdad”. (falta una part)
Una vegada fora de la presor es diu que ha segut gràcies a un rector, però els de la Lliga pensen que es cosa de Romualdo i els seus amics de València, Alacant i Madrid. Quan fa referència als conservadors els anomena “Uñas Largas” i “Gorraferro”. Els acusa de voler mantenir en presó als anticaciquistes del poble.


“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 61 (06/05/1917). A l'apartat “Ecos de provincias”, “Benitachell”. Signa: “Los libertados”.
Fa referència a un article publicat a “El Ratolín”, escrita per “Uñas Largas”. Defén a Romualdo com la persona que ha fet possible el seu alliberament, aporta la transcripció d'unes cartes que ho demostren. Tracta als cacics de mentirosos. De moment no he pogut trobar l'article de “El Ratolín”, segur que ens donaria un punt de vista diferent, al temps que interessant.


“EL PUEBLO ESPAÑOL” nº 62 (13/05/1917). A l'apartat “Ecos de provincias”, “Benitachell”. Signa: “Uno de Tantos”.
Torna a referir-se a la publicació de “El Ratolín”. Sembla que diu que un rector ha estat el responsable del seu alliberament. Conta l'autor que açò és fals, que el rector de qui parlen va saber que un dels empresonats era familiar seu i va anar a veure'l, però no va poder fer res. A “El Ratolín” sembla que els cacics diuen que són ells els que han fet possible l'alliberament dels set homes, però l'autor els tracta de mentirosos.


“LA REGIÓN” nº12 (14/07/1917). Títol: “La farsa anticaciquil de los Catalás”
Aquest és un periòdic lliberal, que com he dit, rivalitza amb “El Pueblo Español”. Encara que no parla del poble, pense que és un bon complement per entendre la situació política del moment. Ens diu que no hi ha un problema de cacics a la nostra comarca. Acusa a la Lliga de voler crear cacics.

No hay comentarios:

Publicar un comentario