lunes, 13 de abril de 2009

L'AJUNTAMENT DE SANT PANCRAÇ ALS ANYS 50

Amb l'arribada de Franco al poder les festes de disfresses, especialment les de Carnestoltes, van minvar o inclús van desaparéixer de l'àmbit festiu d'aquest país. Sols l'argúcia d'algunes persones van fer possible el retorn d'aquesta festa ara també “disfressada”.
Al Poble Nou de Benitatxell se les enginyaren baix la figura de Sant Pancraç, el patró del treball. La festa en el seu honor disposava que la gent havia de “canviar el seu aspecte” segons les ordres que imposava una corporació municipal elegida per un dia. L'Alcalde de Sant Pancraç i la seua corporació inclús es permetien denunciar a aquells que no complien la normativa vigent.


El primer any de la festa de Sant Pancraç va ser el 1951, com resa en el quadre commemoratiu del seu 40 aniversari. Aquests són els components del primer Ajuntament.


A mijant dels 50 va ser Alcalde de Sant Pancraç Vicent Ferrer "de Cuello". Presidia la festa amb el bastó de comandament i un bon llaç al coll. La seua comitiva l'acompanyava pels carrers del poble.

No hay comentarios:

Publicar un comentario